ELTE TTK

Kari Kémia TDK konferencia 2019.

ELTE Kémia Tudományos Diákkör

 

tdk200fb

Szövegdoboz: FőoldalSzövegdoboz: Bemutatkozás

 

Házi TDK konferencia 2019-ben

Helyszín: ELTE Kémiai Intézet

Időpont: 2019. december 14.

 

Két szekcióban összesen 19 előadás fog elhangozni. A 10 perces előadásokat 5 perces diszkusszió követi. Az a programfüzet az előadások kivonataival elérhető itt.

 

A konferencia programja

 

Fizikai kémia, elméleti kémia, nagyműszeres módszerek szekció

065 Than Károly terem

 9:00 –        Megnyitó    Prof. Dr. Szalai István, a Kémiai Intézet igazgatója (065 Than Károly terem)

 9:15-9:30    Keresztes Barbara: 1:1 hidrogén-kötéses [H, C, N] és [H, C, N, O] komplexek mátrixizolációs IR-spektroszkópiás vizsgálata. (Témavezetők: Prof. Dr. Tarczay György, Dr. Csonka István Pál)

 9:30-9:45   Schneiker Anita: A fenalenil-gyök vizsgálata mátrixizolációs spektroszkópiával. (Témavezetők: Prof. Dr. Tarczay György, Dr. Csonka István Pál)

 9:45-10:00   Balbisi Mirjam: Az iminoacetonitril izomerek egymásba alakulásának vizsgálata hidrogénezési/dehidrogénezési katalitikus ciklusokon keresztül. (Témavezetők: Prof. Dr. Tarczay György, Dr. Csonka István Pál)

10:00-10:15   Jelenfi Dávid Péter : Az 1,4-diaminobenzol vezetőképességének vizsgálata kvantumkémiai módszerekkel. (Témavezető: Dr. Tajti Attila)

10:15-10:30   Zsubrits Ábel: Elektrokémiai mérőrendszer összeállítása ferrátionok képződésének vizsgálatához. (Témavezető: Prof. Dr. Láng Győző)

10:30-11:05       Szünet                Büfé a 059 teremben

11:05-11:20   Kovács Dávid: Molekulaadszorpció vizsgálata egyedi arany nanorudakon optikai mikrospektroszkópiai módszerrel. (Témavezető: Dr. Deák András)

11:20-11:35   Varga Péter Tibor: Új aeroszol részecskék keletkezésének és növekedésének magassági kiterjedése. (Témavezető: Prof. Dr. Salma Imre)

11:35-11:50   Széles Aliz: A lineáris retenciós index retenciót befolyásoló tényezőktől való függésének vizsgálata a gázkromatográfiában. (Témavezetők: Dr. Eke Zsuzsanna, Kirchkeszner Csaba)

11:50-12:05   Bugyi Fanni: Adatértékelési és minta-előkészítési módszerek fejlesztése fehérjék poszt-transzlációs módosításainak vizsgálatára. (Témavezetők: Dr. Drahos László, Tóth Gábor)

12:05-12:20    Zárszó    Dr. Novák Zoltán tudományos igazgatóhelyettes (063 Bruckner terem)

 

 

Szintetikus kémia szekció

063 Bruckner terem

9:00 –       Megnyitó    Prof. Dr. Szalai István, a Kémiai Intézet igazgatója (065 Than Károly terem)

 9:15-9:30   Alidilene Santos Franca: Transparent thermo-responsive polymer hydrogels above the gel collapse temperature  by using methacrylatedhyperbranched polyglycerols as macromolecular crosslinker. (Témavezetők: Dr. Kasza György, Prof. Dr. Iván Béla)

 9:30-9:45   Alexin Balázs: Gyökös polimerizáció gamma-valerolaktonban, mint környezetileg előnyös oldószerben. (Témavezetők: Prof. Dr. Iván Béla, Dr. Szanka István)

 9:45-10:00   Závoczki László: A titán-dioxid adalékanyag hatása az ε-kaprolaktám tömbpolimerizációjára. (Témavezetők: Pásztor Szabolcs, Prof. Dr. Iván Béla)

10:00-10:15   Lovasi Dávid: Hidrogén transzfer a frusztrált Lewis pár kémiában. (Témavezetők: Dr. Soós Tibor, Berta Máté)

10:15-10:30   Szabó Bence: Norbelladin analógok szintézise. (Témavezető: Dr. Nemes Anikó) 

10:30-10:50      Szünet                Büfé a 059 teremben

10:50-11:05   Nagy Bálint: Új fotokatalizátorok szintézise és alkalmazása látható fénnyel kiváltott szerves kémiai átalakításokban. (Témavezető: Dr. Novák Zoltán) 

11:05-11:20   Kontra Bence: Új, hatékonyabb fluoreszcensen jelölt BAPTA származékok szintézise. (Témavezető: Dr. Mucsi Zoltán) 

11:20-11:35   Kern Dóra: Mikroszkóp lézer által indukált fotooxidatívan aktiválható jelzővegyületek szintézise. (Témavezetők: Dr. Kele Péter, Dr. Kormos Attila)

11:35-11:50   Szatmári Réka Zsuzsanna: Gyógyszerhatóanyagok konjugálása szintetikus Herpes simplex vírus alapú peptidhordozókhoz irányított sejtbejuttatás céljából. (Témavezető: Dr. Uray Katalin)

11:50-12:05   Ember Orsolya: Sejtpenetráló és MAP kináz gátló peptidek szintézise és vizsgálata. (Témavezetők: Dr. Bánóczi Zoltán, Dr. Alexa Anita)

12:05-12:20    Zárszó    Dr. Novák Zoltán tudományos igazgatóhelyettes (063 Bruckner terem)

 

 

A 2019-es konferencia támogatói

·        Vegyész Oktatásért Alapítvány

·        Egis Gyógyszergyár Zrt.

·        NTP-HHTDK-19-0072 „Az ELTE TTK Diákköreinek programjai a 2019/2020-es tanévben” pályázat

Felhívás

 

Kedves Kutató Hallgatók és Témavezetők!

2019. december 14-én rendezzük meg a Kari Kémiai Tudományos Diákköri Konferenciát. Az ELTE hallgatóinak pályamunkáit várjuk kémiai témakörökben.

 

Jelentkezni elektronikusan lehet a honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltött változatának a kemiatdk@ttk.elte.hu címre történő elküldésével. Az email tárgya "TDK_jelentkezes2019", a csatolt dokumentum pedig jellap2019_Vezeteknev_Keresztnev.doc legyen! (határidő: 2019. november 14. (csütörtök) 16:00 óra)

November 22. (péntek – a határidőt egy nappal eltoltuk) 14:00 óráig kell elküldeni a kemiatdk@ttk.elte.hu e-mail címre pdf formátumban

·        a TDK dolgozatot (Vezeteknev_Keresztnev_tdk2019.pdf) és

·        az abstractot (Vezeteknev_Keresztnev_abstract2019.pdf).
Az email tárgya "TDKszovegek2019" legyen.

ÉS :a Kémia épület 123. szobájában Broda Balázsnál vagy 5.123. szobájában szintén november 22. péntek 14:00 óráig

·        a bekötött (spirálozott/összefűzött) dolgozatot egy példányban

·        az egy oldalas összefoglalót (abstract) egy példányban

·        Ugyanekkor és ugyanitt kell leadni a 2 példányban kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot is. A lapon feltétlenül szerepeljen a témavezető (külsős témavezető esetén pedig a belső konzulens, vagy a tanszékvezető) aláírása is!

 

Harmat Veronika
(TDK felelős)

 

 

Fontos időpontok

·      A Kari TDK konferencia időpontja: 2019. december 14. (szombat)

·      A jelentkezési lap elektronikus beküldésének határideje: 2019. november 14. (csütörtök) 16:00 óra

·      A dolgozatok és abstract beküldésének és leadásának határideje: november 21. (csütörtök) 16:00 óra

 

Letöltések

·      A Kari TDK Konferencia jelentkezési lapja,

·      az abstract minta,

·      valamint a dolgozat borítója.

·      Az írásbeli dolgozatok értékelési szempontjai: (.pdf),  kitölthető verzió: (.doc)

·      A szóbeli előadások értékelési szempontjai: (.pdf)

 

Információk, TDK szabályok

·      Gyakran ismételt kérdések – a TDK munkával, dolgozattal és konferenciákkal kapcsolatban

·      Az OTDK által kiadott hivatalos TDK kézikönyv

·      Az ELTE TTK Tudományos Diákköri Szervezet Szervezeti és működési szabályzata

·      Az ELTE működési szabályzata, és a TDK-ra vonatkozó szabályok

 

Kapcsolat: email