ELTE Kémia Tudományos Diákkör
Országos TDK Konferencia

A 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekcióját 2023. április 12. és 15. között a Szegedi Tudományegyetemen rendezték meg. Hallgatóink a konferenciáról három első, egy második, négy harmadik helyezést, illetve négy különdíjat hoztak haza. A szép eredményekhez minden hallgatónknak gratulálunk!

A 36. OTDK (2023. április 12–15) eredményei

Első díjasaink

 • Bodnár Emma (témavezetői: Novák Zoltán és Béke Ferenc) Aromás és heteroaromás trifluorpropinilszármazékok palládiumkatalizált szintézise c. pályamunkájával a Szerves kémia II. szekció első díját nyerte el.
 • Laczkó Gergely (témavezetői: Pápai Imre és Nagy Péter) Hatékony számításos protokoll tervezése halociklizációs reakciók leírására c. pályamunkájával az Elméleti kémia I. szekció első díját nyerte el.
 • Szanthoffer András György (témavezetői: Turányi Tamás és Zsély István Gyula) The combustion chemistry of syngas/NOx gas mixtures c. pályamunkájával a Fizikai kémia szekció első díját nyerte el.

Második díjasunk

 • Keresztes Barbara (témavezetői: Tarczay György és Góbi Sándor) A fulminsav (HCNO) és a formaldoxim (H2CNOH) közötti H-atom addíciós és H-atom leszakításos reakciók vizsgálata asztrokémiailag releváns körülmények között c. pályamunkájával a Fizikai kémia szekció második díját nyerte el.

Harmadik díjasaink

 • Boczán Boldizsár (témavezetője: Kormos Attila és Kele Péter) Nagy Stokes-eltolódású, hatékonyan kioltott fluorogén jelzővegyületek szintézise c. pályamunkájával a Szerves kémia I. szekció harmadik díját nyerte el.
 • Lemle Ákos (témavezetői: Steckel Arnold és Schlosser Gitta) Tömegspektrometria alapú peptidtérképezés optimálása újszerű emésztőenzimmel c. pályamunkájával a Bio- és bioszervetlen kémia szekció harmadik díját nyerte el.
 • Mészáros Bence Balázs (témavezetői: Daru János és Varga Szilárd) A mitragynin pszeudoindoxil izomerjeinek azonosítása elméleti kémiai módszerekkel c. dolgozatával a Szerves kémia II. szekció harmadik díját nyerte el.
 • Mészáros Bence Balázs (témavezetői: Daru János és Soós Tibor) Észterek szelektív, frusztrált Lewis-pár katalízis alapú redukciója éterekké c. dolgozatával szintén elnyerte a Szerves kémia IV. szekció harmadik díját.

Különdíjasaink

 • Balbisi Mirjam (témavezetői: Turiák Lilla és Tóth Gábor) ALK génátrendeződést mutató tüdőtumorosminták proteomikai vizsgálata c. pályamunkájával különdíjat szerzett az Analitika szekcióban.
 • Ecseri Gábor András (témavezetője: Császár Attila Géza) A HOCl-37 molekula kísérleti rezgési-forgási színképeinek analízise hálózatelméleti és kvantumkémiai módszerekkel c. pályamunkájával különdíjat szerzett az Elméleti kémia II. szekcióban.
 • Kapdos Ádám (témavezetője: Vesztergom Soma) Egy dinamikus elektrokémiaiimpedanciaspektroszkópiás mérésekre alkalmas potenciosztát fejlesztése és alkalmazása a katódos hidrogénfejlődés vizsgálatára c. pályamunkájával különdíjat szerzett a Fizikai kémia szekcióban.
 • Saly Eszter (témavezetői: Mátyus Edit és Ferenc Dávid) Integrálok automatizálása relativisztikus mátrixelemekhez c. pályamunkájával különdíjat szerzett az Elméleti kémia I. szekcióban.